Mã số : 1589/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc phê duyệt phương án phòng chống lũ lụt đảm bảo an toàn đập bổ sung năm 2017 công trình thủy điện Bản Chát
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 2017-05-05
Tệp đính kèm: