Mã số : 435/QLTT-CHG
Tên văn bản: Về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra quản lý hóa chất độc hại bị lạm dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý thị trường
Người ký: Phó Cục trưởng Nguyễn Trọng Tín
Ngày ban hành: 2017-04-03
Tệp đính kèm: