Mã số : 571/KH-UBND
Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27⁄NQ-CP ngày 21⁄02⁄2017 của Chính phủ và Nghị quyết số 24⁄2016⁄QH14 ngày 8⁄11⁄2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2017-03-30
Tệp đính kèm: