Mã số : 556/UBND-NC
Tên văn bản: Về việc phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11⁄6⁄1948-11⁄6⁄2018)
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2017-03-29
Tệp đính kèm: