Mã số : 274/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư quản lý, kinh doanh và khai thác chợ Quyết Thắng
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Lương Chiến Công
Ngày ban hành: 2017-03-28
Tệp đính kèm: