Mã số : 160/TB-VPCP
Tên văn bản: Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 2017-02-24
Tệp đính kèm: