Mã số : 312/UBND-VX
Tên văn bản: Về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2017-02-28
Tệp đính kèm: