Mã số : 03/CT-BCT
Tên văn bản: Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Chủ tịch Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2017-02-27
Tệp đính kèm: