Mã số : 1541/BCT-QLTT
Tên văn bản: Về việc triển khai kết quả Hội nghị quốc tế về chống buôn bán trái pháp luật các loài động vật, thực vật hoang dã
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành: 2017-02-27
Tệp đính kèm: