Mã số : 1518/BCT-KHCN
Tên văn bản: Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 2017-02-24
Tệp đính kèm: