Mã số : 207/QLTT-KSCLHH
Tên văn bản: Về việc kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh phân bón
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý thị trường
Người ký: Chu Thị Thu Hương
Ngày ban hành: 2017-02-20
Tệp đính kèm: