Mã số : 01/CTPH-BTNMT-BCT
Tên văn bản: Chương trình phối hợp công tác về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại giai đoạn 2017-2020
Loại văn bản: Chương trình
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Trần Tuấn Anh - Trần Hồng Hà
Ngày ban hành: 2017-02-15
Tệp đính kèm: