Mã số : 01/CTCT-BCT-CĐCT
Tên văn bản: Chỉ thị về tổ chức phong trào thi đua năm 2017
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Lý Quốc Hùng - Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2017-02-20
Tệp đính kèm: