Mã số : 251/UBND-NC
Tên văn bản: Về việc phát động thi đua năm 2017
Loại văn bản: Phát động thi đua
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2017-02-22
Tệp đính kèm: