Mã số : 290-CV/TU
Tên văn bản: Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: Phó Bí thư Vũ Huy Hoàn
Ngày ban hành: 2017-02-21
Tệp đính kèm: