Mã số : 45/2016/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 2016-10-19
Tệp đính kèm: