Mã số : 213/UBND-TM
Tên văn bản: Về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký: PCT Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2017-02-16
Tệp đính kèm: