Mã số : 209/KH-UBND
Tên văn bản: Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ I năm 2017
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2017-02-15
Tệp đính kèm: