Mã số : 70/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định giải thể Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2017-02-06
Tệp đính kèm: