Mã số : 75/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc công bố lựa chọn doanh nghiệp thực hiện tái xuất một số hàng hóa không thuộc các Phụ lục I,II,III,IV,V tại Thông tư số 05⁄2014⁄TT-BCT ngày 27⁄01⁄2014 của Bộ Công Thương qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (đợt 2) năm 2017
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2017-02-08
Tệp đính kèm: