Mã số : 159/KH-UBND
Tên văn bản: Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2017-02-07
Tệp đính kèm: