Mã số : 244/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Bộ Công Thương
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2017-01-24
Tệp đính kèm: