Mã số : 03/2017/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2017-01-18
Tệp đính kèm: