Mã số : 397-TB/TU
Tên văn bản: Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp đối với Ban Thường vụ Thành ủy Lai Châu
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: CVP Nguyễn Ngọc Vinh
Ngày ban hành: 2017-01-19
Tệp đính kèm: