Mã số : 60/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01⁄NQ-CP ngày 01⁄01⁄2017 của Chính Phủ và các Nghị quyết của HĐND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2017-01-20
Tệp đính kèm: