Mã số : 13/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2017-01-11
Tệp đính kèm: