Mã số : 12546/BCT-KHCN
Tên văn bản: Về việc triển khai công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Dinh dậu và mùa Lễ hội Xuân 2017
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Nguyễn Phú Cường
Ngày ban hành: 2016-12-27
Tệp đính kèm: