Mã số : 16/CT-BCT
Tên văn bản: Chỉ thị về việc đảm bảo cung ứng điện trong các dịp Tết Lễ, Tết và các sự kiện chính trị văn hóa lớn trong năm 2017
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 2016-12-29
Tệp đính kèm: