Mã số : 2407/KH-UBND
Tên văn bản: Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu năm 2017
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Lê Trọng Quảng
Ngày ban hành: 2016-11-29
Tệp đính kèm: