Mã số : 14/CT-BCT
Tên văn bản: Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 2016-11-28
Tệp đính kèm: