Mã số : 2423/UBND-TH
Tên văn bản: Về việc đeo thẻ công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2016-11-30
Tệp đính kèm: