Mã số : 2415/UBND-TM
Tên văn bản: Về việc tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả, kiềm chế lạm phát
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 2016-11-29
Tệp đính kèm: