Mã số : 11126/BCT-PC
Tên văn bản: Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu điện
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành: 2016-11-21
Tệp đính kèm: