Mã số : 4567/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc phân cấp thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xâu dựng công trình đường dây và trạm biến áp
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 2016-11-21
Tệp đính kèm: