Mã số : 20/QĐ-BCĐ
Tên văn bản: Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: BCĐ liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu
Người ký: Trưởng ban Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2016-11-17
Tệp đính kèm: