Mã số : 4569/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc ủy quyền cho Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước ký Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 2016-11-22
Tệp đính kèm: