Mã số : 79/TB-UBND
Tên văn bản: Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2016
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: CVP Nguyễn Sỹ Cảnh
Ngày ban hành: 2016-11-17
Tệp đính kèm: