Mã số : 47/2016/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quy định kèm Quyết định số 31⁄2015⁄QĐ-UBND ngày 30⁄11⁄2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy định về chủng loại, số lượng và quản lý sử dụng xe ô tô chuyên dùng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2016-11-21
Tệp đính kèm: