Mã số : 2279/KH-UBND
Tên văn bản: Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT⁄TW ngày 09⁄5⁄2016 của Ban bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới.
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2016-11-16
Tệp đính kèm: