Mã số : 2333/KH-UBND-UBMTTQVN
Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu
Người ký: Tẩn Văn Pao - Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2016-11-21
Tệp đính kèm: