Mã số : 4295/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án "cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2020"
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 2016-10-28
Tệp đính kèm: