Mã số : 4318/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Ngành Công thương chung sức xây dựng xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2016-10-28
Tệp đính kèm: