Mã số : 2078/KH-UBND
Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL⁄TW ngày 26⁄4⁄2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 24⁄CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2016-10-19
Tệp đính kèm: