Mã số : 1997/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 2016-10-18
Tệp đính kèm: