Mã số : 309/TB-BCT
Tên văn bản: Thông báo kết luận của Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tại Hội nghị ngành Công thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ III, năm 2016
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: CVP Trần Hữu Linh
Ngày ban hành: 2016-10-18
Tệp đính kèm: