Mã số : 1208/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung công trình: Cấp điện cụm điểm TĐC Nậm Hài, khu tái định cư Mường Mô, xã Mường Mô, huyện Mường Tè (nay là Nậm Nhùn)
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Lê Trọng Quảng
Ngày ban hành: 2016-09-19
Tệp đính kèm: