Mã số : 1755/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Người ký: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 2016-09-08
Tệp đính kèm: