Mã số : 1018/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc bổ sung điểm Quy hoạch cửa hàng bán lẻ xăng dầu vào Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020, có xét đến năm 2025
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2016-08-16
Tệp đính kèm: