Mã số : 69/TB-UBND
Tên văn bản: Thông báo kết luận của đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp BCĐ Thương mại Biên giới tỉnh Lai Châu ngày 20⁄9⁄2016
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Phó Chánh VP Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 2016-09-22
Tệp đính kèm: