Mã số : 08/CT-BCT
Tên văn bản: Chỉ thị về việc tập trung thực hiện các giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2016
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2016-09-19
Tệp đính kèm: